СЕХ-ны 2016.06.27-ний 179-р тогтоол Нэр дэвшигчийг нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтаас хасах тухай