СЕХ-ны 2016.06.21-ний 172-р тогтоол Техникийн тооллого хийх журам батлах тухай