СЕХ-ны 2016.06.21-ний 175-р тогтоол Тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай