СЕХ-ны 2016.06.21-ний 173-р тогтоол Урамшуулал, хоолны зардлын хэмжээг тогтоох тухай