СЕХ-ны 2016.06.21-ний 171-р тогтоол Сонгуулийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ хийх, сонгуулийн явцыг ажиглах төрийн бус байгууллагуудыг бүртгэж, зөвшөөрөл олгох тухай