СЕХ-ны 2016.06.21-ний 177-р тогтоол Нэр дэвшигчийг нэр дэвшигчдийн нэрийн жагсаалтаас хасах тухай