СЕХ-ны 2016.06.08-ний 169-р тогтоол Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх сурталчилгааны нэврүүлгийн хуваарь, цаг батлах тухай