СЕХ-ны 2016.06.06-ний 166-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай