СЕХ-ны 2016.06.06-ний 165-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай