СЕХ-ны 2016.06.05-ний 164-р тогтоол Саналын хуудасны загвар батлах тухай