СЕХ-ны 2016.06.05-ний 163-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай