СЕХ-ны 2016.06.04-ний 156-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд бие даан нэр дэвшигчийг бүртгэх тухай