СЕХ-ны 2016.06.04-ний 87-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай