СЕХ-ны 2016.06.04-ний 86-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай