СЕХ-ны 2016.06.04-ний 85-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчийг бүртгэх тухай