СЕХ-ны 2016.06.03-ний 83-р тогтоол Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн өөрчлөлт оруулах тухай