СЕХ-ны 2016.06.03-ний 82-р тогтоол Ажлын хэсэг байгуулах тухай