СЕХ-ны 2016.06.03-ний 84-р тогтоол Зарим аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай