СЕХ-ны 2016.06.03-ний 77-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай