СЕХ-ны 2016.05.31-ний 76-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд оролцох хүсэлт гаргасан намыг бүртгэх тухай