СЕХ-ны 2016.05.31-ний 63-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай