СЕХ-ны 2016.05.31-ны 55-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчдийг бүртгэх тухай