СЕХ-ны 2016.05.31-ний 60-р тогтоол Монгол Улсын Их Хурлын сонгуульд нэр дэвшигчийг бүртгэхээс татгалзах тухай