СЕХ-ны 2016.05.18-ны 52-р тогтоол Ажлын хэсэг байгуулах тухай