СЕХ-ны 2016.05.02-ны 49-р тогтоол Бүртгэхээс татгалзах тухай