СЕХ-ны 2016.05.02-ны 48-р тогтоол Бүртгэхээс татгалзах тухай