СЕХ-ны 2016.04.26-ны 31-р тогтоол Зарим аймгийн сонгуулийн хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай