СЕХ-ны 2016.04.18-ны 28-р тогтоол Мэдээлэл ажиллагааг тасралтгүй явуулах нөөц төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай