СЕХ-ны 2016.04.18-ны 26-р тогтоол Сонгуулийн хороодын хооронд цахим баримт бичгийг дамжуулан өгөх, хүлээн авах, шалгаж бүртгэх, хадгалах, цахим гарын үсэг ашиглах журамд өөрчлөлт оруулах тухай