СЕХ-ны 2016.04.18-ны 23-р тогтоол Сонгуулийн автоматжуулсан системийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээлэл шилжүүлэх, хувилах, хэвлэх, хадгалах, лавлагаа олгох журамд өөрчлөлт оруулах тухай