СЕХ-ны 2016.05.18-ны 51-р тогтоол Сонгуулийн автоматжуулсан системийн автоматжуулах хэрэгслийн иж бүрдэл гэмтэл, саатал гарсны улмаас гар ажиллагаанд шилжих журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай