СЕХ-ны 2016.05.11-ний 50-р тогтоол Төв комиссыг татан буулгах тухай