СЕХ-ны 2016.05.02-ны 47-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Хөгжлийн Хөтөлбөр Нам, Монголын Либерал Намын “ХААН сонголт” эвслийг бүртгэх тухай”