СЕХ-ны 2016.05.02-ны 46-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Иргэний хөдөлгөөний Намыг бүртгэх тухай”