СЕХ-ны 2016.05.02-ны 45-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Эх Орончдын Нэгдсэн Нам, Хамуг Монголын Хөдөлмөрийн Намын “Эх орончдын нэгдсэн эвсэл”-ийг бүртгэх тухай”