СЕХ-ны 2016.05.02-ны 44-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Тусгаар Тогтнол, Эв Нэгдлийн Нам, Монголын Ногоон Намын “Тусгаар тогтнол,эв нэгдэл” эвслийг бүртгэх тухай”