СЕХ-ны 2016.05.02-ны 43-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Монголын Социал Демократ Намыг бүртгэх тухай”