СЕХ-ны 2016.05.02-ны 42-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Монголын Уламжлалын Нэгдсэн Намыг бүртгэх тухай”