СЕХ-ны 2016.05.02-ны 41-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Ард Түмнээ Хайрлая Намыг бүртгэх тухай”