СЕХ-ны 2016.05.02-ны 38-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Ардчилсан Намыг бүртгэх тухай”