СЕХ-ны 2016.05.02-ны 37-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Монголын Ардчилсан Хөдөлгөөний Намыг бүртгэх тухай”