СЕХ-ны 2016.05.02-ны 36-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Бүгд Найрамдах Намыг бүртгэх тухай”