СЕХ-ны 2016.05.02-ны 35-р тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Монгол Консерватив Намыг бүртгэх тухай”