СЕХ-ны 2016.5.02-ны 34 дүгээр тогтоол “Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны сонгуульд оролцуулахаар Монгол Ардын Намыг бүртгэх тухай”