СЕХ-ны 2016.04.18-ны 21-р тогтоол Аймаг, нийслэлийн сонгуулийн хороод байгуулах тухай