СЕХ-ны 2016.03.02-ны 12-р тогтоол Төв комисс байгуулах тухай