Ардчилсан нам, Монгол Ардын нам, Монгол Ардын Хувьсгалт нам нэр дэвшигчдийнхээ баримт бичгийг тус тус хүлээлгэн өгөв

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшүүлсэн Ардчилсан нам, Монгол Ардын нам, МАХН  өнөөдөр  өөрсдийн намын нэр дэвшигчтэй холбогдсон баримт бичгийг Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд тус тус хүлээлгэн өглөө.

Хуульд заасны дагуу  Ерөнхийлөгчид нэр дэвшүүлсэн тухай  намын шийдвэр, тэмдэглэл, нэр дэвшигчийн бичгээр өгсөн зөвшөөрөл, нэр дэвшигчийн хөрөнгө, орлогын мэдүүлэг, өр төлбөргүй болох тухай нэр дэвшигчийн мэдүүлэг, эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолт, ялгүй болохыг нотолсон цагдаагийн байгууллагын тодорхойлолт, сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр, төрсний гэрчилгээ, сүүлийн таваас доошгүй жил эх орондоо байнга оршин суусан тухай сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт, нэр дэвшигчийн эцэг, эхийг нь Монгол Улсын харьяат болохыг нотлох иргэний үнэмлэх түүнтэй адилтгах баримт бичиг, эмнэлгийн дүгнэлт, нэр дэвшигчийн намтар, намын дүрэм зэрэг  баримт бичгийг бүрдүүлж ийнхүү Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд хүлээлгэн өгч байгаагаа дээрх намуудын төлөөлөгчид мэдэгдлээ.

Одоо Сонгуулийн Ерөнхий Хороо нэр дэвшигчийг бүртгэхдээ, намуудын ирүүлсэн баримт бичиг үнэн зөв, гүйцэд эсэх, нэр дэвшүүлэх үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явагдсан эсэхийг нягтлан шалгах бөгөөд баримт бичгийг хүлээн авснаас хойш гурав хоногийн дотор нэр дэвшигчээр бүртгэх эсэх тухай асуудлыг шийдвэрлэнэ гэж СЕХ-ны хэвлэл, мэдээллийн төлөөлөгч мэдээлэв.