Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх болон улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг радио, телевизээр төлбөртэй нэвтрүүлэх сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг, хуваарь №36МОНГОЛ УЛС

СОНГУУЛИЙН ЕРӨНХИЙ ХОРООНЫ

ТОГТООЛ

 

2013 оны 5 дугаар                                                                             Улаанбаатар  сарын  10-ны өдөр                                Дугаар 36                       хот
 

 

 

Олон нийтийн радио, телевизээр төлбөргүй нэвтрүүлэх болон

улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг радио, телевизээр

төлбөртэй нэвтрүүлэх сурталчилгааны нэвтрүүлгийн

цаг, хуваарь батлах тухай

 

 

            Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.3, 39.6 дахь хэсэг, Сонгуулийн төв байгууллагын тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь хэсэг, Сонгуулийн Ерөнхий Хороо, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2013 оны 18/19 дүгээр хамтарсан тогтоолоор батлагдсан “Радио, телевизээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгаа нэвтрүүлэх журам”-ын 3 дугаар зүйлийн 3.7 дахь хэсгийг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Сонгуулийн Ерөнхий Хорооноос ТОГТООХ нь:

 

1. Олон нийтийн радиогоор Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааг төлбөргүй нэвтрүүлэх цаг, хуваарийг нэгдүгээр хавсралтаар, Олон нийтийн телевизээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааг төлбөргүй нэвтрүүлэх цаг, хуваарийг хоёрдугаар хавсралтаар, улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг радио, телевизээр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгааг төлбөртэй нэвтрүүлэх цаг, хуваарийг гуравдугаар хавсралтаар тус тус баталсугай.

 

2. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн сурталчилгаа батлагдсан хуваарь, цагийн дагуу нэвтэрч байгаа эсэхэд хяналт тавьж ажиллахыг Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар /О.Магнай/-т даалгасугай.

 

ДАРГА                                                                       Ч.СОДНОМЦЭРЭН

 

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА                                                                      

                           Б.АЛТАНЖАРГАЛ

 

 

                       Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны    

         2013 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн

                36 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралт 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ

СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ МҮОНРадиогоор

НЭВТРҮҮЛЭХ ХУВААРЬ

 

Д/д

Нэр дэвшигчийн нэр

Сар, өдөр, гараг

Нэвтэрч эхлэх цаг

Төлбөр

Хугацаа /мин/

Тайлбар

 

1

Нэр дэвшигч №1

5 дугаар сарын 22 Лхагва

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

2

Нэр дэвшигч №2

5 дугаар сарын 23 Пүрэв

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

3

Нэр дэвшигч №3

5 дугаар сарын 24 Баасан

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

4

Нэр дэвшигч №1

5 дугаар сарын 25

Бямба

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

5

Нэр дэвшигч №2

5 дугаар сарын 27 Даваа

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

6

Нэр дэвшигч №3

5 дугаар сарын 28 Мягмар

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

7

Нэр дэвшигч №1

5 дугаар сарын 29

Лхагва

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

8

Нэр дэвшигч №2

5 дугаар сарын 30 Пүрэв

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

9

Нэр дэвшигч №3

5 дугаар сарын 31 Баасан

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

10

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 01 Бямба

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

11

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 03 Даваа

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

12

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 04 Мягмар

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

13

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 05 Лхагва

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

14

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 06 Пүрэв

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

15

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 07 Баасан

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

16

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 08 Бямба

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

17

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 10 Даваа

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

18

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 11 Мягмар

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

19

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 12 Лхагва

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

20

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 13 Пүрэв

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

21

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 14 Баасан

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

22

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 15

Бямба

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

23.

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 17 Даваа

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

24.

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 18 Мягмар

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

25.

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 19 Лхагва

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

26.

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 20 Пүрэв

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

27.

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 21 Баасан

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

28.

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 22 Бямба

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

29.

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 23 Ням

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

30.

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 24 Даваа

11.20

Төлбөргүй

15 мин

 

 

 

                        Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны    

         2013 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн

                36 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралт 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ

СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ МҮОНТ-ЭЭР

НЭВТРҮҮЛЭХ ХУВААРЬ

 

 

Д/д

Нэр дэвшигчийн нэр

Сар,өдөр, гараг

Нэвтэрч эхлэх цаг

Төлбөр

Хугацаа /мин/

Тайлбар

 

1

Нэр дэвшигч №1

5 дугаар сарын 22 Лхагва

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

2

Нэр дэвшигч №2

5 дугаар сарын 22 Лхагва

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

3

Нэр дэвшигч №3

5 дугаар сарын 22 Лхагва

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

4

Нэр дэвшигч №1

5 дугаар сарын 24

Баасан

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

5

Нэр дэвшигч №2

5 дугаар сарын 24 Баасан

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

6

Нэр дэвшигч №3

5 дугаар сарын 24 Баасан

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

7

Нэр дэвшигч №1

5 дугаар сарын 27

Даваа

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

8

Нэр дэвшигч №2

5 дугаар сарын 27 Даваа

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

9

Нэр дэвшигч №3

5 дугаар сарын 27 Даваа

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

10

Нэр дэвшигч №1

5 дугаар сарын 29 Лхагва

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

11

Нэр дэвшигч №2

5 дугаар сарын 29 Лхагва

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

12

Нэр дэвшигч №3

5 дугаар сарын 29 Лхагва

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

13

Нэр дэвшигч №1

5 дугаар сарын 31 Баасан

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

14

Нэр дэвшигч №2

5 дугаар сарын 31 Баасан

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

15

Нэр дэвшигч №3

5 дугаар сарын 31 Баасан

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

16

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 03 Даваа

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

17

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 03 Даваа

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

18

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 03 Даваа

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

19

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 05 Лхагва

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

20

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 05 Лхагва

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

21

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 05 Лхагва

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

22

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 07

Баасан

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

23

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 07 Баасан

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

24

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 07 Баасан

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

25

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 10 Даваа

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

26

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 10 Даваа

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

27

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 10 Даваа

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

28

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 12 Лхагва

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

29

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 12 Лхагва

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

30

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 12 Лхагва

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

31

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 14

Баасан

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

32

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 14 Баасан

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

33

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 14 Баасан

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

34

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 17 Даваа

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

35

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 17 Даваа

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

36

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 17 Даваа

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

37

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 19 Лхагва

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

38

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 19 Лхагва

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

39

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 19 Лхагва

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

40

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 21 Баасан

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

41

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 21 Баасан

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

42

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 21 Баасан

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

43

Нэр дэвшигч №1

6 дугаар сарын 24 Даваа

21.35

Төлбөргүй

15 мин

 

44

Нэр дэвшигч №2

6 дугаар сарын 24 Даваа

21.05

Төлбөргүй

15 мин

 

45

Нэр дэвшигч №3

6 дугаар сарын 24 Даваа

21.20

Төлбөргүй

15 мин

 

 

 

    

                        Сонгуулийн Ерөнхий Хорооны   

         2013 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн

                36 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралт   

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙЛӨГЧИЙН 2013 ОНЫ

СОНГУУЛИЙН СУРТАЛЧИЛГААГ УЛСЫН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ЯВУУЛДАГ РАДИО, ТЕЛЕВИЗЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ ХУВААРЬ

 

 

 

Сурталчилгааны нийт хугацаа

Сонгуулийн сурталчилгааны нийт 34 хоногт 1 нэр дэвшигчийн 1 телевизээр явуулах сонгуулийн сурталчилгааны дээд хязгаар

/5 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 00:00 цаг хүртэл/

Сурталчилгааны 7 хоногууд

1 дүгээр

7 хоног

2 дугаар

7 хоног

3 дугаар

7 хоног

4 дүгээр

7 хоног

5 дугаар

7 хоног

Нэр дэвшигчдийн нэр

Нийт 34 цаг

Нэр дэвшигч №1

11 цаг 20 минут

Нэр дэвшигч №2

11 цаг 20 минут

Нэр дэвшигч №3

11 цаг 20 минут