Өгөгдөл дамжуулах туршилт амжилттай явагдаж дууслаа

2013 оны 04 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 12:00 цагаас эхэлсэн УИХ-ын сонгуулийн 26 дугаар тойргийн хорооны 80 хэсгийн хороонд дахин санал хураалтад ашиглах 160 ширхэг санал тоолох төхөөрөмжийнөгөгдөл дамжуулах туршилт амжилттай явагдаж дууслаа.

Сонгуулийн ерөнхий хорооны дэргэдэх

Мэдээллийн технологийн төв