Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг шинэчлэн боловсруулах Ажлын хэсэг байгуулагдлааМОНГОЛ УЛСЫН ХУРЛЫН ДАРГЫН

ЗАХИРАМЖ

 

2012 оны 12 дугаар                                                                          Улаанбаатар хот

сарын 3-ны өдөр                           Дугаар 149                                                           

                                                     

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

 

            Монгол Улсын Их Хурлын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.15 дахь заалт, 11.2 дахь хэсгийг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

 

1.    Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн тухай хуулийг шинэчлэн

боловсруулах үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дор дурдсан бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулсугай:

           

Ажлын хэсгийн ахлагч:

 

1/ Р.Бурмаа

-Улсын Их Хурлын гишүүн,

Өргөдлийн байнгын хорооны дарга

Ажлын хэсгийн гишүүд:

 

2/ Л.Цог

-Улсын Их Хурлын дэд дарга

3/ А.Бакей

-Улсын Их Хурлын гишүүн, Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга

4/ Н.Батцэрэг

-Улсын Их Хурлын гишүүн, МАХН-МҮАН-ын “Шударга ёс” эвслийн бүлгийн ахлагч

5/ Ц.Даваасүрэн

-Улсын Их Хурлын гишүүн, Төсвийн байнгын хорооны дарга

6/ Су.Батболд

-Улсын Их Хурлын гишүүн

7/ С.Дэмбэрэл

-Улсын Их Хурлын гишүүн

8/ Д.Лүндээжанцан

-Улсын Их Хурлын гишүүн

9/ Г.Батхүү

-Улсын Их Хурлын даргын ахлах зөвлөх

10/ Д.Ганзориг

-Улсын Их Хурлын зөвлөх

11/ Ч.Содномцэрэн

-Сонгуулийн ерөнхий хорооны дарга

12/ Д.Баттулга

-Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын дарга

13/ Ж.Бямбадулам

-Эрх зүй, хууль тогтоомжийн хэлтсийн зөвлөх

14/ Ш.Хишигсүрэн

-Эрх зүй, хууль тогтоомжийн хэлтсийн зөвлөх

 

2.            Энэ захирамжийн 1 дэх заалтад заасан хуулийг шинэчлэн боловсруулж, төслийг 2012 оны 12 дугаар сарын 20-ны дотор багтаан чуулганаар хэлэлцүүлж батлуулахыг Ажлын хэсэг /Р.Бурмаа/-т даалгасугай.

 

Дарга З.Энхболд